مجتمع تجاری و فرهنگی شهید سلیمانی

عملیات اجرای موتورخانه، لوله کشی فن کوئلها و تاسیسات عمومی، کانال کشی هواسازها و تاسیسات الکتریکی مجتمع

  • سال تولید : 1384-1386
  • دسته بندی :