پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی

پروژه های عمرانی

نیروگاه های گازی ، بخار سیکل ترکیبی چند منظوره و تک محوره

اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، نصب تجهیزات صنعتی

آبرسانی ( آب/ فاضلاب )

شهر سازی و معماری

پیاده سازی مدیریت ریسک با رویکرد فرایند گرا

بازگشت به بالا