عملیات اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان مسکونی پانوراما واقع در زعفرانیه